Recent News

BruxZir® Solid Zirconia

  • BruxZir® Full Strength Solid Zirconia
  • BruxZir® Esthetic
  • BruxZir® vom Datensatz (4 Labortage)
  • BruxZir® Esthetic vom Datensatz (4 Labortage)
  • BruxZir® vom Datensatz (fertig designt) (3 Labortage)
  • BruxZir® Esthetic vom Datensatz (fertig designt, 3 Labortage)
  • BruxZir® Inlay/Onlay Teilkrone
  • BruxZir® Esthetic Inlay/Onlay Teilkrone
  • BruxZir® Veneer
  • BruxZir® Esthetic Veneer